m.

Hado

ART BLOG

Aug 21 '14
ruinedchildhood:

these are harder then they look

ruinedchildhood:

these are harder then they look

69,482 notes (via snouler & ruinedchildhood)

Aug 21 '14

eikyoo:

NGE - Episode 25

Case 1 - In the case of Misato Katsuragi

26 notes (via chaosgender & eikyoo)

Aug 21 '14

(Source: piyohik0)

65 notes (via toumin & piyohik0)

Aug 21 '14

(Source: shuuya)

273 notes (via tetsuota & shuuya)

Aug 21 '14

55 notes (via k-szk)

Aug 21 '14
spitstains:

for you

spitstains:

for you

151 notes (via mothchan & spitstains)

Aug 21 '14

(Source: tibets)

31,444 notes (via zamagi & tibets)

Aug 21 '14

(Source: wispygirl)

10,339 notes (via mothchan & wispygirl)

Aug 20 '14
sickpage:

LUMARoaming at night, 2014

sickpage:

LUMA
Roaming at night, 2014

8,253 notes (via hauntbear & sickpage)

Aug 20 '14

15 notes (via letsbeginfx)